Hệ thống quản lí khách

Là một tính năng cao cấp của hệ thống Access Control Gallagher, giúp khách hàng, nhà thầu hay đối tác của công ty bạn dễ dàng, thuận tiện và nhanh chóng đăng ký online hay tại quầy lễ tân để ra vào văn phòng. Lưu trữ thông tin lịch sử ra vào tại văn phòng và thông tin cá nhân của họ. Dễ dàng truy suất dữ liệu phục vụ báo cáo.