Hệ Thống Đọc Thẻ Tai Điện Tử

Với những con bò ở các nước ngoài, mỗi con bò sẽ có một thẻ tai điện tử từ lúc nó được sinh ra và sẽ theo nó suốt quãng đời còn lại trên đó sẽ bao gồm tất cả thông tin như ngày sinh, cân nặng lúc sinh, xuất sứ, số thứ tự..v.v….

Mỗi khi được xuất bán  hoặc di chuyển và giết mổ để nắm được thông tin khi về chuồng mới người nhận sẽ biết được thông tin của con bò thông qua thẻ tai điện tử trên.

Để quản lí những thông tin với số lượng bò lớn ta phải sử dụng đến hệ thông bao gồm:

-         Màn hình lưu trữ và hiển thị thông tin

-         Thiết bị đọc thẻ tag điện tử tự động và bằng tay

Với sự kết hợp giữa các thiết bị trên việc quản lí cá thể có thể lớn tới 10,000 hoặc hơn nữa sẽ diễn ra một cách dễ dàng và tự động thông qua phần mềm dành riêng cho việc đó.

Hiện này chúng tôi đang là đối tác của một số công ty cung cấp thẻ tai hàng đầu tại NZ và Mỹ.