Slide background
Slide background
Slide background
D/A HT quản lí động vật hoang dã
Trưởng BP Kinh doanh Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Phạm Hữu Long

Chức Vụ: Trưởng BP Kinh Doanh (Bộ phận kinh doanh Animal Management Systems)

Năm Sinh: 1989

Điện thoại: 0903924636

Email: [email protected]

NV Kinh doanh  Tẩn Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Phạm Minh Tuấn

Chức Vụ: NV Kinh Doanh(Bộ phận kinh doanh Animal Management Systems)

Năm Sinh: 1994

Điện thoại: 0983516274

Email: [email protected]

NV Hỗ Trợ Kinh Doanh Tân Bảo Corp Sài Gòn

Bà: Cao Lê Hoàng Thy

Chức Vụ: NV Hỗ Trợ Kinh Doanh (Bộ phận kinh doanh Animal Management Systems)

Năm Sinh: 1993

Điện thoại: 01675639820

Email: [email protected]

Nhắn tin với TanBao SaiGon