Slide background
Slide background
Slide background
Phòng kế toán
Trưởng Phòng Kế Toán Tân Bảo Corp Sài Gòn

Bà: Nguyễn Thị Khánh Ly

Chức Vụ: Trưởng Phòng Kế Toán

Năm Sinh: 1989

Email: [email protected]

NV  Kế Toán Tân Bảo Corp Sài Gòn

Bà: Nguyễn Thị Trúc Viên

Chức Vụ: NV Kế Toán

Năm Sinh: 1995

Điện thoại: 01667123364

Email: [email protected]

NV  Kế Toán Kho Tân Bảo Corp Sài Gòn

Bà: Phan Thị Hà Phương

Chức Vụ: NV Kế Toán Kho

Năm Sinh: 1996

Điện thoại: 01674828935

Email: [email protected]

Nhắn tin với TanBao SaiGon