Slide background
Slide background
Slide background
Phòng kỹ thuật
Trưởng Phòng Kỹ Thuật Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Nguyễn Vĩnh Hội

Chức Vụ: Trưởng Phòng Kỹ Thuật

Năm Sinh: 1991

Điện thoại: 0988070391

Email: [email protected]

NV Kỹ Thuật Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Đỗ Ngọc Huynh

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật

Năm Sinh: 1988

Điện thoại: 0919306256

Email: [email protected]

NV Kỹ Thuật Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Nguyễn Xuân Thọ

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật

Năm Sinh: 1990

Điện thoại: 0985029498

Email: [email protected]

NV Kỹ Thuật Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Phạm Nguyễn Thành Nhân

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật

Năm Sinh: 1993

Điện thoại: 0904776267

Email: [email protected]

NV kỹ thuật Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Hou Tin

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật

Năm Sinh: 1994

Điện thoại: 0908030067

Email: [email protected]

NV Kỹ Thuật Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Trần Bùi Long Hải

Chức Vụ: NV Kỹ Thuật

Năm Sinh: 1990

Điện thoại: 01269822327

Email: [email protected]

 

Nhắn tin với TanBao SaiGon