Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Ứng dụng Thẻ tai và kìm bấm Zeetags cho Bò

Việc sử dụng thẻ tai để đánh số thứ tự và theo dõi số lượng gia súc trong đàn là rất quan trọng, giúp các trang trại dễ dàng quản lí số lượng và thông tin đàn gia súc. Hiện nay, chúng tôi đã cung cấp thẻ tai và kìm bấm thẻ tai thương hiệu Zeetag nhập khẩu từ New Zealand cho các trang trại tại Việt Nam.

ỨNG DỤNG THẺ TAI TẠI TRANG TRẠI BÒ ANH TRUNG – HÓC MÔN 

ỨNG DỤNG THẺ TAI TẠI TRANG TRẠI BÒ CHÚ BÌNH – CỦ CHI 

Facebook

Nhắn tin với TanBao SaiGon