Slide background
Slide background
Slide background
Ban giám đốc
Lê Sỹ Nhật CEO Tân Bảo Sài Gòn Corp

Ông: Lê Sỹ Nhật

Chức Vụ: Tổng Giám Đốc

Năm Sinh: 1975

Nơi làm việc thường trực: TP. Hồ Chí Minh