Slide background
Slide background
Slide background
D/A HT an ninh Tân Bảo Sài Gòn Corp
Trưởng phòng kinh doanh Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Nguyễn Minh Tuấn

Chức Vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh(Bộ phận kinh doanh Security)

Năm Sinh: 1981

Điện thoại: 0932681929

Email: tuannm@tanbaocorp.vn