D/A HT quản lí động vật hoang dã

12/12/2018
0
D/A HT quản lí động vật hoang dã
Trưởng BP Kinh doanh Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Phạm Hữu Long

Chức Vụ: Trưởng BP Kinh Doanh (Bộ phận kinh doanh Animal Management Systems)

Năm Sinh: 1989

Điện thoại: 0903924636

Email: longph@tanbaocorp.vn

NV Kinh doanh  Tẩn Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Phạm Minh Tuấn

Chức Vụ: NV Kinh Doanh(Bộ phận kinh doanh Animal Management Systems)

Năm Sinh: 1994

Điện thoại: 0983516274

Email: tuanpm@tanbaocorp.vn