Phòng kế toán

12/12/2018
0
Phòng kế toán
Trưởng Phòng Kế Toán Tân Bảo Corp Sài Gòn

Bà: Nguyễn Thị Khánh Ly

Chức Vụ: Trưởng Phòng Kế Toán

Năm Sinh: 1989

Email: khanhlynt@tanbaocorp.vn