Phòng kinh doanh

12/12/2018
0
Phòng kinh doanh
NV Kinh Doanh  Tân Bảo Corp Sài Gòn

Ông: Nguyễn Đình Thanh

Chức Vụ: NV Kinh Doanh (Bộ phận kinh doanh Security)

Năm Sinh: 1987

Điện thoại: 0936528410

Email: thanhnd@tanbaocorp.vn