CƠ QUAN NHÀ NƯỚC/CHÍNH PHỦ

09/11/2018
0
CƠ QUAN NHÀ NƯỚC/CHÍNH PHỦ
Getfit

A1

No 1, Nguyen Canh Chan, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

Lắp đặt và nâng cấp HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO GALLAGHER + NEDAP

Getfit

A2

16 Le Hong Phong, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

http://vpcp.chinhphu.vn/

Lắp đặt và nâng cấp HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO GALLAGHER + NEDAP

Getfit

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công An

80 Trần Quốc Hoàn, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam

Lắp đặt và nâng cấp HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO GALLAGHER + HÀNG RÀO XUNG ĐIỆN CAO ÁP