Đèn Quang Năng & Quạt Thông Gió

Lắp đặt quả cầu thông gió tại Bảo Lộc - Lâm Đồng

Thông tin dự án: Địa chỉ lắp đặt: Nhà kho tại Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng Số lượng quạt: 32...

Địa chỉ lắp đặt quả cầu hút gió tại Bình Dương

Việc sử dụng quả cầu thông gió tại Bình Dương và các khu vực khác trên toàn quốc đang dần...

Lắp đặt quả cầu thông gió tại Bình Dương

THÔNG TIN DỰ ÁN Thi công tại Công ty TNHH Hiệp Lợi - Địa chỉ: 23A đường số 03 khu...

Quả cầu thông gió

Giải pháp không sử dụng điện, công suất gấp 3 lần quạt tròn thông thường

Đèn quang năng

Giải pháp chiếu sáng thay thế bóng đèn hiệu quả, tiết kiệm

Ứng dụng đèn quang năng tại Việt Nam

Ứng dụng tích hợp đèn quang năng và thông gió