Ứng dụng đèn quang năng tại Việt Nam

Ứng dụng tích hợp đèn quang năng và thông gió

Tân Bảo Sài Gòn đã tư vấn thiết kế, cung cấp và lắp đặt đèn quang năng cho các nhà máy, nhà xưởng tại Việt Nam như sau:

- Ứng dụng đèn quang năng tại nhà máy bao bì Long An:

- Ứng dụng đèn quang năng tại nhà máy AnoVa

Các nhà xưởng, nhà máy trên sử dụng đèn quang năng loại ống mềm, đảm bảo độ sáng và dễ dàng lắp đặt. Giúp tiết kiệm điện và chi phí cho nhà xưởng, nhà máy.