An Ninh Trường Học

Các Trường Học, Trường Đại Học, Trường Mẫu Giáo, và các Cơ Sở Giáo Dục là nơi được sử dụng cho các buổi họp, sinh hoạt và học tập. Hiện nay vấn nạn bạo lực, phá hoại và trộm cắp ngày càng diễn biến một cách phức tạp. Chính vì thế yêu cầu đặt ra là cần phải mang lại một môi trường an toàn - không chỉ bên trong các lớp học mà còn ở trong khuôn viên.

Điều này đặt ra các yêu cầu vô cùng cấp bách về an ninh, an toàn và thông tin liên lạc như:

  • Bảo vệ học sinh sinh viên và các nhân viên
  • Ngăn chặn hành vi trộm cắp và thiệt hại
  • Quản lý nhiều loại hình xác thực ra vào khác nhau
  • Sơ tán mọi người nhanh chóng và hiệu quả khi có yêu cầu
  • Thực hiện các thông báo rõ ràng, trên toàn cơ sở
  • Ứng phó với cháy nổ

Giải pháp từ Khối Hệ Thống An Ninh của Tân Bảo Sài Gòn giúp các tổ chức giáo dục kiểm soát hiệu quả các thách thức về an ninh, an toàn và thông tin liên lạc. Một giải pháp Gallagher cho hệ thống An Ninh Trường học bao gồm :

  • Command Centre
  • Command Centre OPC Alarms and Events interface. 
  • Campus gates and Gallagher Door Controller

Mô hình thiết kế tổng thể Giải pháp an ninh.

Phần mềm quản lý Hệ thống Gallagher Command Centre.