Slide background
Slide background
Slide background
Giới thiệu tổng thể giải pháp an ninh

Giới thiệu tổng thể giải pháp an ninh

Khác với các hệ thống an ninh thông thường, giải pháp an ninh mà Tân Bảo Sài Gòn mang đến...

Chi tiết
Tính năng ngăn chặn và phát hiện xâm nhập của hàng rào xung điện

Tính năng ngăn chặn và phát hiện xâm nhập của hàng rào xung điện

TÍNH NĂNG NGĂN CHẶN VÀ PHÁT HIỆN XÂM NHẬP CỦA HÀNG RÀO XUNG ĐIỆN Hệ thống giám sát an ninh...

Chi tiết
Kiểm soát an ninh sân bay chống xâm nhập trái phép

Kiểm soát an ninh sân bay chống xâm nhập trái phép

KIỂM SOÁT AN NINH HÀNG KHÔNG TRÁNH XÂM NHẬP TRÁI PHÉP Việc kiểm soát đảm bảo an ninh hàng không...

Chi tiết
Vấn đề an toàn và việc cấp phép khi sử dụng hàng rào xung điện

Vấn đề an toàn và việc cấp phép khi sử dụng hàng rào xung điện

Hàng rào xung điện Gallagher là một giải pháp an ninh vòng ngoài hiệu quả. Được thiết kế dựa trên...

Chi tiết
Hàng rào xung điện - Giải pháp an ninh toàn diện, hiệu quả

Hàng rào xung điện - Giải pháp an ninh toàn diện, hiệu quả

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid -19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp vì thế bên...

Chi tiết
Command Centre và những tính năng vượt trội

Command Centre và những tính năng vượt trội

Ở trong các bài viết trước, chúng tôi luôn nhắc đến phần mềm Command Centre, vậy Command Centre là gì...

Chi tiết