Tuyển dụng nhân viên kế toán

TUYỂN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

I/ Thông tin chung: Chức vụ:               Nhân viên kế toán tổng hợp Phòng ban:           Kế toán Quản lý trực tiếp:...