Tuyển dụng nhân viên kĩ thuật

Thông báo tuyển dụng nhân viên kỹ thuật 2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Vị trí: Nhân viên phòng Kỹ thuật  Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Kỹ...

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật tại Hà Nội 2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Chức vụ: Nhân viên Kỹ thuật Thi công - Tích hợp hệ thống Phòng...

TUYỂN NHÂN VIÊN KĨ THUẬT TÍCH HỢP HỆ THỐNG

  I/ Thông tin chung: Chức vụ: Nhân viên Kỹ thuật Thi công - Tích hợp hệ thống Phòng ban: Kỹ...