Slide background
Slide background
Slide background
Thông báo tuyển dụng nhân viên kỹ thuật 2022

Thông báo tuyển dụng nhân viên kỹ thuật 2022

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Vị trí: Nhân viên phòng Kỹ thuật  Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng Kỹ...

Chi tiết
Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật tại Hà Nội 2021

Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật tại Hà Nội 2021

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KỸ THUẬT Chức vụ: Nhân viên Kỹ thuật Thi công - Tích hợp hệ thống Phòng...

Chi tiết
TUYỂN NHÂN VIÊN KĨ THUẬT TÍCH HỢP HỆ THỐNG

TUYỂN NHÂN VIÊN KĨ THUẬT TÍCH HỢP HỆ THỐNG

  I/ Thông tin chung: Chức vụ: Nhân viên Kỹ thuật Thi công - Tích hợp hệ thống Phòng ban: Kỹ...

Chi tiết