Slide background
Slide background
Slide background
  I/ Thông tin chung: Chức vụ: Nhân viên Kỹ thuật Thi công - Tích hợp hệ thống Phòng ban: Kỹ...

 

I/ Thông tin chung:
Chức vụ: Nhân viên Kỹ thuật Thi công - Tích hợp hệ thống
Phòng ban: Kỹ thuật
Quản lý trực tiếp: TP Kỹ thuật
II/ Mục đích công việc - Thi công trực tiếp và tích hợp các hệ thống thiết bị tại các công trình thi công vận hành tốt
sau khi lắp đặt;
III/ Nhiệm vụ cụ thể: - Thực hiện mọi chức năng của nhân viên kỹ thuật; - Khảo sát thực tế mặt bằng thiết kế tại công trình; - Bóc tách và lên dự toán vật tư, thiết bị sử dụng tại các công trình đó; - Thực hiện các công việc thi công, lắp đặt thiết bị, sản phẩm tại các công trình của khách
hàng ; - Kiểm tra, theo dõi quá trình thực hiện công việc tại công trình; - Giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trình; - Xử lý các sự cố khi thi công; - Bàn giao, nghiệm thu với khách hàng hệ thống thiết bị công trình đã lắp đặt xong và vận
hành chạy tốt; - Kiểm soát chất lượng công trình đảm bảo tính an toàn và sử dụng khi vận hành, đảm bảo
tính kỹ thuật và mỹ thuật của công trình; - Thực hiện việc thiết kế, lập giải pháp kỹ thuật, tham mưu cho lãnh đạo và các bộ phận Kinh doanh, Dự án khi có yêu cầu; - Thực hiện việc cài đặt hướng đẫn chuyển giao công trình cho khách hàng sử dụng; - Thực hiện các công việc hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho khách hàng và giải quyết sự cố kỹ thuật sau bán hàng; - Tư vấn khách hàng trực tiếp hay gián tiếp theo yêu cầu về kỹ thuật. - Có thể làm các công việc thi công tại công trình khi cần thiết; - Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc hoặc TP. Kỹ thuật (nếu có).
IV/ Kết quả công việc cần đạt được: - Hoàn thành tốt các công việc thực hiện kế hoạch của bộ phận Kỹ thuật đề ra; - Đảm bảo được chất lượng của các công trình về mặt kỹ thuật và mỹ thuật.
V. Tiêu chuẩn - Trình độ Trung cấp trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, điện,
cơ khí - Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad và Visio - Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc
độc lập; - Tiếng Anh đọc dịch tài liệu - Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén - Có thể đi công tác xa - Có kỹ năng làm việc theo nhóm - Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên.