Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Ứng dụng hệ thống an ninh

Tân Bảo Sài Gòn đã tư vấn thiết kế và cung cấp lắp đặt hệ thống bảo mật an ninh, kiểm soát ra vào cho các khu vực đặc biệt, trường học, nhà máy tại Việt Nam.

Từ các hệ thống tích hợp an ninh đến hệ thống bảo mật chuyên nghiệp của Gallagher đều được đội ngũ kỹ sư của Tân Bảo Sài Gòn thiết kế, thi công và đưa vào vận hành đúng cam kết.

Một số hình ảnh và công trình tham khảo:

Hệ thống kiểm soát an ninh ra vào và chấm công tại Nhà máy ABB Hà Nội

Hệ thống quét kiểm soát ra vào tại trường học Quốc Tế

Đọc, quét thẻ ra vào và chấm công tại nhà máy Mitsubishi

Hàng rào xung điện và hàng rào cảm biến an ninh tại các khu vực đặc biệt được Tân Bảo Sài Gòn thiết kế, cung cấp và lắp đặt

Hệ thống quẹt thẻ, kiểm soát an ninh ra vào tại các vườn thú hoang dã Việt Nam được Tân Bảo Sài Gòn thiết kế, cung cấp và thi công lắp đặt.